my images

Zuidplas Dakbedekking B.V. is in april 2013 opgericht door dhr. H. ter Maten. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van dak constructies voor de particuliere en zakelijke markt.
Het betreft hier voornamelijk platte daken met een bitumen of kunststof afwerking. Wij zijn gespecialiseerd in nieuwbouw projecten, renovatie projecten en onderhoud van platte daken.
Kernwaarden Zuidplas Dakbedekkingen B.V.:

Kwaliteit

Onze opdrachtgevers verwachten met recht dat wij producten en diensten verlenen van de hoogste kwaliteit. Wij kunnen, door gebruik te maken van de goede leveranciers, onze producten garanderen en zo de levensduur van uw dak te verlengen. Door continu aandacht hieraan te besteden, onze medewerkers opleidingen te laten volgen kan deze kwaliteit van producten en diensten op langere termijn gehandhaafd blijven.

Duurzaamheid

Wij streven ernaar dat onze activiteiten niet ten koste gaat van de toekomstige generaties. Zuidplas Dakbedekkingen BV streeft erna om zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken en waar mogelijk te hergebruiken. Ook de beperking van energie gebruik en toepassing van milieu vriendelijke materialen staan bij ons hoog in het vaandel.

Veiligheid

Goede arbeidsomstandigheden zijn de basis voor het leveren van kwaliteit. Aan veiligheid eisen wordt niet getornd. Veilig werken op de werkvloer en op ( grote ) hoogte moet een normale gang van zaken zijn binnen onze organisatie. Onze medewerkers hebben het recht en de plicht niets te doen wat niet veilig is. Goedgekeurd gereedschap en gebruik van goedgekeurd materieel is een investering in diezelfde kwaliteit normen.

Integriteit

Wij hechten aan integer handelen vanuit respect voor elkaar en persoonlijke waardigheid. Dit beperkt zich niet tot eigen werknemers maar strekt zich ook uit naar onze opdrachtgevers. Afspraak is afspraak en alle zaken dienen transparant te blijven voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.